farfalla Mieszanka południowego aromatu z lemonką

Motywująca do wdychania!

 • Podnosi nastrój
 • Inspiruje i ożywia
 • Idealna do pracy twórczej
 • Z bergamotką i miętą pieprzową

 • Wegańskie
 • 31,97 zł 35,99 zł -11%(639,40 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: piątek, 22 października
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Zawartość: 5 ml

Na moją listę życzeń

Nr art.: FAR-amkosw, Zawartość: 5 ml

EAN: 7612534019538

 • Podnosi nastrój
 • Inspiruje i ożywia
 • Idealna do pracy twórczej
 • Z bergamotką i miętą pieprzową

 • Wegańskie

Opis

Świeży wiatr, który pobudza ciało i umysł. Ta mieszanka zapachowa dostarcza nowych inspiracji i motywacji. Czyste naturalne olejki eteryczne z limonki i bergamotki doskonale współgrają z mandarynkami i miętą pieprzową oraz pobudzają nasze komórki mózgowe. Bez względu na to, czy chodzi o profesjonalną, czy twórczą pracę.

Zniżka: 10% i więcej
Tematy - Farfalla: Koncentracja
Rodzaje produktów: Zapachy do pomieszczeń
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie
Zapachy: Zapachy cytrusowe, Mentholig

Informacje o mieszankach zapachowych

Informacje o bezpieczeństwie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników farfalla Mieszanka południowego aromatu z lemonką

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla farfalla Mieszanka południowego aromatu z lemonką