farfalla "Magia lasu" - kompozycja zapachowa

Oczyszcza powietrze w pomieszczeniu i przepędza ponure myśli!

55,00 zł (1.100,00 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy

Zawartość: 5 ml

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: wtorek, 01 lutego
Zamów do dnia: piątek, do godz. 05:15.

Właściwości i zalety

 • Wzmacnia ciało i umysł
 • Świeży zapach
 • Zawiera w 100% naturalne olejki eteryczne
 • Wegańskie Wegańskie

Nr art.: FAR-ambswz, Zawartość: 5 ml, EAN: 7612534019866

Opis

Ta kompozycja zapachowa zachęca ciało do relaksu, jak również pomaga wyciszyć się umysłowi po przetrwaniu kolejnego stresującego dnia. Połączenie nut jodły pospolitej, limby, igieł świerkowych, drewna cedrowego i gałązek jodły balsamicznej oczyszcza powietrze w pomieszczeniu. Zaproś przyjemny zapach lasu do Twojego domu.

Tematy - Farfalla: Ochrona
Rodzaje produktów: Zapachy do pomieszczeń
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie
Zapachy: Drewniany

Składniki

 • Jodła pospolita,
 • Sosna limba
 • olejek sosnowy
 • cedr
 • Balsamtanne
 • m.in.

Informacje o mieszankach zapachowych

Informacje o bezpieczeństwie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników farfalla "Magia lasu" - kompozycja zapachowa

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla farfalla "Magia lasu" - kompozycja zapachowa

1 recenzja klienta w innym języku

4,8 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
4 (80%)
4 gwiazdki
1 (20%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

5 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.


Podobne produkty:

Klienci, którzy nabyli ""Magia lasu" - kompozycja zapachowa", zakupili także: