farfalla Rozluźniający zestaw startowy

Przeciwko niepokojowi i napięciu!

 • 1x relaksująca mieszanka aromatów, 5 ml
 • 1x pachnący kamienny motyl
 • dekoracyjny

 • Wegańskie
 • 76,00 zł

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Jeszcze 8 sztuk dostępnych w magazynie

Przewidywany termin dostawy: wtorek, 02 listopada
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Zawartość: 1 zestaw

Na moją listę życzeń

Nr art.: FAR-setsae, Zawartość: 1 zestaw

EAN: 7612534282833

 • 1x relaksująca mieszanka aromatów, 5 ml
 • 1x pachnący kamienny motyl
 • dekoracyjny

 • Wegańskie

Opis

Dzięki temu niewielkiemu zestawowi dla początkujących jesteś doskonale przygotowany do stworzenia małej, aromatycznej oazy dobrego samopoczucia. Zestaw zawiera kamień zapachowy w kształcie motyla, który łatwo można skropić relaksującą mieszanką o zapachu kwiatów pomarańczy. W 100% czyste, naturalne olejki eteryczne zapewniają relaks i pomagają wyłączyć karuzelę myśli w głowę.

Stoswoanie:

 • Skropić 2-3 krople mieszanki aromatu na kamieniu zapachowym
 • Powtórz w razie potrzeby
Tematy - Farfalla: Łagodny relaks
Rodzaje produktów: Zestawy, Zapachy do pomieszczeń
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie

kwiat pomarańczy

 1. z naturalnych olejków eterycznych

Informacje o mieszankach zapachowych

Informacje o bezpieczeństwie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P241 - Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników farfalla Rozluźniający zestaw startowy

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla farfalla Rozluźniający zestaw startowy

3 recenzje klienta w innym języku

4,8 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
4 (80%)
4 gwiazdki
1 (20%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

5 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 3 recenzje w innym języku.