farfalla Zestaw prezentowy "Magia lasu"

Do aromatyzacji pomieszczeń, samochodu lub szafy

 • 1x "Magia lasu" - kompozycja zapachowa, 5ml
 • 1x Kamień zapachowy - szyszka sosnowa

 • Wegańskie
 • 74,00 zł

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: wtorek, 02 listopada
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Zawartość: 1 zestaw

Na moją listę życzeń

Nr art.: FAR-setambswz, Zawartość: 1 zestaw

EAN: 7612534283588

 • 1x "Magia lasu" - kompozycja zapachowa, 5ml
 • 1x Kamień zapachowy - szyszka sosnowa

 • Wegańskie

Opis

Ten zestaw wzmacnia i odpręża zarówno ciało, jak i umysł dzięki kojącemu zapachowi igieł wiecznie zielonych drzew. Aromaty zamknięte w kompozycji zapachowej wspomagają zdrowy sen oraz roztaczają leśną magię w pomieszczeniach.

Zastosowanie: zaaplikuj ok. 10-15 kropli kompozycji zapachowej bezpośrednio na kamień zapachowy. Gdy zauważysz, że zapach zniknął z wnętrza, powtórz aplikację.

Tematy - Farfalla: Ochrona
Rodzaje produktów: Zestawy
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie
Zapachy: Drewniany

"Magia lasu" - kompozycja zapachowa

 • Jodła pospolita,
 • Sosna limba
 • olejek sosnowy
 • cedr
 • Balsamtanne
 • m.in.

Informacje o bezpieczeństwie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników farfalla Zestaw prezentowy "Magia lasu"

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla farfalla Zestaw prezentowy "Magia lasu"

5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
3 (100%)
4 gwiazdki
0 (0%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

3 oceny