farfalla Bauch Balance mieszanka aromatów przeciw mdłościom

Twój sojusznik w domu i w podróży

60,00 zł

(12.000,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 5 ml

Dostawa do wtorek, 5 grudnia, jeśli zamówienie zostanie złożone do piątek do 04:45 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 199,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Dla lepszego czucia ciała
 • Z cytryną, imbirem i miętą
 • W 100% z czystych olejów
 • Wegańskie Wegańskie

Nr art.: FAR-ambbuf, Zawartość: 5 ml, EAN: 7612534019897

Opis

Mieszanka aromatów przeciw mdłościom z linii Farfalla Belly Balance niezawodnie wspiera Cię w codziennym życiu, gdy brakuje Ci równowagi. Jeśli coś Cię niepokoi, orzeźwiająca kombinacja zapachowa naturalnych olejków eterycznych również skieruje Twoje myśli w pozytywnym kierunku.

Wskazówka: podróżując samolotem, statkiem czy samochodem, mieszankę zapachową możesz wdychać także bezpośrednio nad butelką.

Tematy - Farfalla: Bauch Balance
Dla kogo: kobieta
Rodzaje produktów: Zapachy do pomieszczeń
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie , Opakowania z niewielką ilością plastiku
Ostrzeżenie: Zawiera substancje zapachowe, które mogą powodować alergie.
Rodzaj opakowania: butelka
Składniki
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
O linii produktów Bauch Balance
Informacje o bezpieczeństwie
Podobne produkty

Pytania i odpowiedzi użytkowników Bauch Balance mieszanka aromatów przeciw mdłościom

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla farfalla Bauch Balance mieszanka aromatów przeciw mdłościom

Podobne produkty:

  Klienci, którzy nabyli "Bauch Balance mieszanka aromatów przeciw mdłościom", zakupili także: