farfalla Kosodrzewina, 5ml

Idealny jako olejek do sauny

31,99 zł

(6.398,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 5ml

Dostawa do środa, 29 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 00:00 godz..

Jeszcze 7 sztuk dostępnych w magazynie

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 199,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Chroni i wzmacnia
 • Daje odporność i witalność
 • Idealny do oczyszczania powietrza
 • Wegański

Nr art.: FAR-xxlatsb5, Zawartość: 5 ml, EAN: 7612534013277

Kupowane często z Spiralny kamień zapachowy z glazurowanym spodkiem

farfalla Kosodrzewina - 5ml Spiralny kamień zapachowy z glazurowanym spodkiem - 1 szt.
farfalla Kosodrzewina - 5ml 31,99 zł (6.398,00 zł / l)
Spiralny kamień zapachowy z glazurowanym spodkiem 26,99 zł
Cena całkowita: 58,98 zł
Opis

Kosodrzewina rośnie na najwyższych górskich stokach w pobliżu górnej granicy lasu, gdzie ma trudne warunki życia i ostre zimy. Olejek z kosodrzewiny chroni, wzmacnia i oznacza się siłą i witalnością. Nadaje się idealnie do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu.

 • Pochodzenie: Austria
 • Część rośliny: gałąź
 • Metoda uzyskiwania: destylacja parą wodną
 • Nazewnictwo botaniczne: Pinus mugo pumillo
Konsystencja/postać: olej
Rodzaje produktów: Olejki eteryczne, Zapachy do pomieszczeń
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie
Certyfikaty: Austria Bio Garantie, Wegańskie bez certyfikatu
Składniki (INCI)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Informacje o bezpieczeństwie
Akcesoria

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla farfalla Kosodrzewina

1 recenzja klienta w innym języku

4,3 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
3 (42%)
4 gwiazdki
3 (42%)
3 gwiazdki
1 (14%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

7 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.


Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Kosodrzewina", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder