farfalla Kosodrzewina

Idealny jako olejek do sauny

 • Chroni i wzmacnia
 • Daje odporność i witalność
 • Idealny do oczyszczania powietrza
 • Wegański
 • 29,81 zł 32,99 zł -10%(596,20 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: środa, 27 października
Zamów do dnia: piątek, do godz. 05:15.

Zawartość: 5ml

Na moją listę życzeń

Nr art.: FAR-xxlatsb5, Zawartość: 5 ml

EAN: 7612534013277

 • Chroni i wzmacnia
 • Daje odporność i witalność
 • Idealny do oczyszczania powietrza
 • Wegański

Opis

Kosodrzewina rośnie na najwyższych górskich stokach w pobliżu górnej granicy lasu, gdzie ma trudne warunki życia i ostre zimy. Olejek z kosodrzewiny chroni, wzmacnia i oznacza się siłą i witalnością. Nadaje się idealnie do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu.

 • Pochodzenie: Austria
 • Część rośliny: gałąź
 • Metoda uzyskiwania: destylacja parą wodną
 • Nazewnictwo botaniczne: Pinus mugo pumillo
Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie
Certyfikaty: Austria Bio Garantie

Składniki (INCI)

Informacje o bezpieczeństwie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników farfalla Kosodrzewina

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla farfalla Kosodrzewina

1 recenzja klienta w innym języku

4,2 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
2 (40%)
4 gwiazdki
2 (40%)
3 gwiazdki
1 (20%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

5 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.