Primavera "Migoczące światła" kompozycja zapachowa

Dodaje otuchy i zachęca do pogodnej kontemplacji

 • Działa pokrzepiająco
 • Wyrafinowany, odświętny zapach
 • Rozpromieni szare, ciemne zimowe dni

 • Wegańskie
 • 42,99 zł (859,80 zł / 100 ml)
 • od 2 tylko 40,60 zł / szt. -6%

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Dostępny - Limitowana edycja

Przewidywany termin dostawy: wtorek, 02 listopada
Zamów do dnia: środa, do godz. 05:15.

Zawartość: 5 ml

Na moją listę życzeń

Nr art.: PRIM-18704, Zawartość: 5 ml

EAN: 4086900187047

 • Działa pokrzepiająco
 • Wyrafinowany, odświętny zapach
 • Rozpromieni szare, ciemne zimowe dni

 • Wegańskie

Opis

Subtelny zapach tej kompozycji zapachowej z nutami kadzidła, frangipani i bergamotki stworzy wspaniałą atmosferę i niezawodnie poprawi Twoje samopoczucie.

Zastosowanie: umieścić kilka kropli kompozycji na nośniku zapachu, np. na kamieniu zapachowym.

Rodzaje produktów: Zapachy do pomieszczeń
Marka: Primavera
Właściwości: Wegańskie , Opakowania z niewielką ilością plastiku

Składniki (INCI)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H361 - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Primavera "Migoczące światła" kompozycja zapachowa

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Primavera "Migoczące światła" kompozycja zapachowa