Primavera Zestaw upominkowy "Jedź ostrożnie"

Wspomaga zdolność koncentracji podczas jazdy

 • 1x mieszanka zapachowa "Jedź ostrożnie", 5ml
 • 1x odświeżacz do samochodu
 • 81,00 zł
 • od 2 tylko 77,10 zł / szt. -5%

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: wtorek, 02 listopada
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Zawartość: 1 zestaw

Na moją listę życzeń

Nr art.: PRIM-44505, Zawartość: 1 zestaw

EAN: 4086900445055

 • 1x mieszanka zapachowa "Jedź ostrożnie", 5ml
 • 1x odświeżacz do samochodu

Opis

Owocowo-rześki zapach zapewnia lepszą zdolność koncentracji podczas jazdy samochodem. Wystarczy tylko kilka kropel nanieść na tkaninę zapachową od odświeżacza samochodowego Primavera i ten zainstalować u wylotu powietrza wewnątrz pojazdu.

Odświeźacz samochodowy ma prosty i ładny wygląd. Wymiary: szer. 6 x wys. 2,5 x 1 cm

Profil zapachowy:

 • owocowy
 • rześki

Efekt zapachowy:

 • pobudzający
 • orzeźwiający
 • oczyszczający
 • rewitalizujący
Rodzaje produktów: Zestawy, Zapachy do pomieszczeń
Marka: Primavera
Właściwości: Wegańskie
Certyfikaty: IHTK nie testowane na zwierzętach

Kompozycja olejków eterycznych - "Gotowy do drogi"

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełnienie

Pytania i odpowiedzi użytkowników Primavera Zestaw upominkowy "Jedź ostrożnie"

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Primavera Zestaw upominkowy "Jedź ostrożnie"

2 recenzje klienta w innym języku

3,8 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
2 (33%)
4 gwiazdki
3 (50%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
1 (16%)

6 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.