benecos Nail Hardener

Nowa sprężystość dzięki odżywczemu ekstraktowi z bambusa

19,99 zł

(3.998,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 5 ml

Dostawa do poniedziałek, 12 czerwca

Dostępne po 07 czerwca

Dlaczego wysyłka potrwa dłużej?

Dlaczego wysyłka potrwa dłużej? Tego produktu aktualnie brak w magazynie, wkrótce będzie ponownie dostępny. Można go teraz zamówić - artykuł zostanie wysłany natychmiast po zaksięgowaniu towaru w magazynie. Zamknąć notatkę

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 199,00 zł.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • Idealny do rozdwajających się, łamliwych paznokci
 • Przepuszcza wodę
 • Delikatnie połyskujące wykończenie
 • Wegańskie Wegańskie

Nr art.: BEN-98043, Zawartość: 5 ml, EAN: 4260198098043

Opis

Utwardzacz do paznokci został specjalnie opracowany do rozdwajających się, łamliwych paznokci. Jego formuła z odżywczymi ekstraktami z bambusa jest przepuszczalna dla wody, nadaje odporność i zapewnia delikatny połysk.

Dla kogo: kobieta, mężczyzna
Rodzaje produktów: Pielęgnacja dla mężczyzn, Lakiery do paznokci
Marka: benecos
Właściwości: Wegańskie
PAO: 36 miesięcy
Składniki (INCI)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P241 - Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
 • P242 - Używać nieiskrzących narzędzi.
 • P243 - Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
 • P370+P378 - W przypadku pożaru: użyć CO2, proszku lub piany. Nie używać wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • EUH 066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Kosmetyki naturalne i lakiery do paznokci

Pytania i odpowiedzi użytkowników benecos Nail Hardener

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla benecos Nail Hardener

Podobne produkty:

  Klienci, którzy nabyli "Nail Hardener", zakupili także: