Primavera Kompozycja zapachowa "Spacer po lesie"

Ciepły, intensywny zapach

36,32 zł 42,99 zł -16% (726,40 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy

Zawartość: 5 ml

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: czwartek, 20 stycznia
Zamów dziś do godz.05:15.

Właściwości i zalety

 • Do aromatyzowania powietrza
 • Drzewny, orzeźwiający zapach
 • Pomaga się wyciszyć i działa rewitalizująco

Nr art.: PRIM-18518, Zawartość: 5 ml, EAN: 4086900185180

Opis

Kompozycja nut zapachowych tego naturalnego olejku zapachowego zapewni Ci dobry nastrój. Ciepły zapach drewna i żywicy działa pokrzepiająco i harmonizująco.

 • Oddziaływanie: przywraca równowagę
 • Profil zapachowy: drzewy, świeży

Zastosowanie: zaaplikuj kilka kropli kompozycji zapachowej na kamień zapachowy lub dodaj do dyfuzora.

Zniżka: 10% i więcej
Rodzaje produktów: Zapachy do pomieszczeń
Marka: Primavera
Właściwości: Wegańskie , Opakowania z niewielką ilością plastiku
Zapachy: Drewniany, Świeży
Certyfikaty: IHTK nie testowane na zwierzętach

Składniki

 • Sosna limba
 • Myrtenöl
 • wielka jodła
 • pomarańcza

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka .
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Primavera Kompozycja zapachowa "Spacer po lesie"

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Primavera Kompozycja zapachowa "Spacer po lesie"

Podobne produkty:

Klienci, którzy nabyli "Kompozycja zapachowa "Spacer po lesie"", zakupili także: