Primavera Mieszanka zapachowa "Relax"

Odpręż ducha!

Ten produkt nie jest już oferowany przez producenta
  • Równoważąca i odprężająca
  • Działa łagodząco
  • Oczyszcza umysł

Opis

Ziemisty, ciepły zapach z drzewa sandałowego, witwiera i petitgrain ma relaksujący wpływ.

Profil zapachu:

  • ziemisty
  • ciepły

Działąnie zapachu:

  • odprężające

Ważna uwaga: Proszę zwrócić uwagę na instrukcje bezpieczeństwa produktu: Produkt łatwopalny. Podrażnia skórę. Może powodować alergie przy kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może w wodzie powodować długotrwałe szkodliwe działanie: przy połknięciu może powodować uszkodzenie płuc. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i dłońmi. Przy kontakcie z oczami bardzo dokładnie przemyć oczy wodą oraz skontaktować się z lekarzem.Przy pracy nałożyć odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne / maskę na twarz. Unikać uwolnienia do środowiska. Zasięgać szczególnych instrukcji/ porad bezpieczeństwa. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Nie stosować bez rozcieńczania.

Składniki

Składniki: drzewo sandałowe, wetiwer, petit grain, między innymi,

Akcesoria

ocen klientów po polski dla Primavera Mieszanka zapachowa "Relax"