farfalla Organiczny olejek cyprysowy, 5 ml

Koi i równoważy!

40,99 zł

(8.198,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 5 ml

Dostawa do środa, 29 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 00:00 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 199,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Z kontrolowanych upraw biologicznych
 • Typowy śródziemnomorski zapach
 • Wegański

Nr art.: FAR-xxzyprb5, Zawartość: 5 ml, EAN: 7612534012676

Kupowane często z Biały dyfuzor do aromaterapii w kształcie piramidy

farfalla Organiczny olejek cyprysowy - 5 ml Biały dyfuzor do aromaterapii w kształcie piramidy - 1 szt.
farfalla Organiczny olejek cyprysowy - 5 ml 40,99 zł (8.198,00 zł / l)
Biały dyfuzor do aromaterapii w kształcie piramidy 226,62 zł
Cena całkowita: 267,61 zł
Opis

Cyprysy to duże drzewa występujące w klimacie śródziemnomorskim i wzbogacają piękny krajobraz Toskanii i Prowansji. Olejek eteryczny z cyprysów ma łagodzące i równoważące działanie. Idealny przy braku koncentracji. Można go łączyć z olejkiem cytrynowym.

Nie nadaje się dla małych dzieci.

 • Pochodzenie: Hiszpania
 • Cześć rośliny: gałąź
 • Sposób uzyskiwania: destylacja parą wodną
 • Botaniczne nazewnictwo: Cupressus sempervirens
Konsystencja/postać: olej
Rodzaje produktów: Olejki eteryczne, Zapachy do pomieszczeń
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie
Certyfikaty: ECOCERT, Wegańskie bez certyfikatu
Składniki (INCI)
 • Cupressus Sempervirens
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Informacje o bezpieczeństwie
Akcesoria

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla farfalla Organiczny olejek cyprysowy

4 recenzje klienta w innym języku

3,9 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
5 (38%)
4 gwiazdki
4 (30%)
3 gwiazdki
3 (23%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
1 (7%)

13 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 4 recenzje w innym języku.


Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Organiczny olejek cyprysowy", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder