farfalla Sosna limba BIO z dzikiego zbioru

Dodaje siły i wyzwala zdecydowanie

32,40 zł 35,99 zł -10% (648,00 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy

5 ml

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: środa, 26 stycznia
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Właściwości i zalety

 • Drzewny aromat
 • Przyjemny środek do oczyszczania powietrza
 • Rozjaśnia myśli i wspomaga koncentrację

Nr art.: FAR-xxzirbb5, Zawartość: 5 ml, EAN: 7612534012669

Kupowane często z Biały dyfuzor do aromaterapii w kształcie piramidy

farfalla Sosna limba BIO z dzikiego zbioru - 5 ml+ Biały dyfuzor do aromaterapii w kształcie piramidy - 1 szt.

Razem o 60,30 €

Opis

Sosna limba dzięki swej wytrzymałości na trudne warunki rośnie i sezonowo kwitnie w najwyższych regionach alpejskich. Ten olejek eteryczny jest uzyskiwany z drewna egzemplarzy sosny, które doznają drastycznego uszkodzenia w wyniku burzy, po czym spadają w dolne partie lasów okalających góry. Składniki lotne, które nosi w sobie aromat tego olejku, oczyszczają powietrze, a także zapewniają trzeźwość i jasność myśli. Aromaterapeutyczne działanie olejku tej sosny zwiększa także siłę, odporność, determinację i odwagę. Woń tego olejku sprawia szczególną przyjemność zwłaszcza w okresie zimowym.

Zastosowanie: Do aromatyzacji pomieszczeń i jako dodatek do pielęgnacji aromaterapeutycznej.

Uwaga: Zapoznaj się z literaturą specjalistyczną dotyczącą stosowania w aromaterapii.

Zniżka: 10% i więcej, 20% i więcej, 30% i więcej
Tematy - Farfalla: Ochrona
Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie
Certyfikaty: Austria Bio Garantie

Składniki (INCI)

 1. z kontrolowanych dzikich zbiorów

Informacje o bezpieczeństwie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników farfalla Sosna limba BIO z dzikiego zbioru

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla farfalla Sosna limba BIO z dzikiego zbioru

4 recenzje klienta w innym języku

3,9 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
6 (60%)
4 gwiazdki
1 (10%)
3 gwiazdki
1 (10%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
2 (20%)

10 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 4 recenzje w innym języku.


Podobne produkty:

Klienci, którzy nabyli "Sosna limba BIO z dzikiego zbioru ", zakupili także: