SANTE i WWF - łączymy siły, aby chronić rysie!

SANTE i WWF - łączymy siły, aby chronić rysie!

Ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności są szczególnie ważne dla pracowników tworzących niemiecką markę kosmetyków naturalnych SANTE. Na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci firma zaangażowała się w wiele projektów, mających za zadanie przywrócenie i zachowanie dobrostanu zwierząt. Strategiczne partnerstwo z niemieckim oddziałem WWF oznacza poświęcenie energii i środków na konsolidację siedlisk rysia w Niemczech, jak również na zrównoważoną reintrodukcję zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Ryś to rodzaj drapieżnego ssaka z podrodziny kotów w rodzinie kotowatych. Do dziś przetrwały tylko cztery gatunki rysia, które występują na terenach półkuli północnej. Rysia euroazjatyckiego można spotkać w gęstych lasach Europy i Azji, podczas gdy ryś iberyjski występuje tylko na Półwyspie Iberyjskim. Dwa inne gatunki rysi - ryś kanadyjski i ryś rudy - można spotkać w naturalnym środowisku w Ameryce Północnej.
Zwierzęta osiągają długość ok. 120 centymetrów, ok. 70 centymetrów wysokości w kłębie oraz wagę od 7 do 37 kilogramów. Ich wygląd nosi wiele charakterystycznych cech: spiczaste uszy zwieńczone kępką dłuższej sierści w formie "pędzelków", "bokobrody" na szyi i na spodzie głowy, czarny czubek krótkiego, tępo zakończonego ogona oraz przeważnie cętkowaną sierść. Ryś może zamieszkiwać różne siedliska, ale występuje głównie w lasach i poluje na ssaki: od królików i gryzoni po sarny i jelenie. Miejscami spoczynku lub kryjówki rysia są gęste zarośla, szczeliny skalne lub puste pnie drzew, w których samice raz w roku wydają na świat miot składający się z 2 do 4 młodych.

Ryś, jako urodzony łowca saren i jeleni, wnosi znaczący wkład w utrzymanie równowagi w ekosystemie leśnym, toteż stanowi filar bioróżnorodności. Podkreśla to Moritz Klose, kierownik projektu niemieckiego WWF.
Regularna działalność człowieka stwarza bezpośrednie zagrożenie dla rysia. Przez myśliwych, rolników i hodowców trzód drapieżniki te są postrzegane jako utrapienie. W rejonach poza parkami narodowymi, rysie często padają ofiarami polowań kłusowniczych. Ich naturalne siedliska są niemal wszędzie niszczone i rozpraszane. Intensywne rolnictwo i leśnictwo, rozbudowa dróg i kolei, stosowanie rodentycydów, a nawet coraz większa obecność psów drastycznie ogranicza liczebność rysi, co zagraża ich populacji.

Obecnie w Niemczech występuje już tylko ok. 140 rysi w stanie dzikim. SANTE wspiera projekt WWF mający na celu długofalowe zwiększenie liczebności rysia do 300 osobników oraz wzmocnienie różnorodności biologicznej w niemieckich lasach. Aby reintrodukcja rysia na odpowiednich obszarach przyrodniczych zakończyła się sukcesem, należy dokładać starań szerzących akceptację wobec tego gatunku, np. poprzez prowadzenie prac edukacyjnych na szeroką skalę. Obecnie te zwierzęta również wymagają ścisłej ochrony, toteż praca WWF skupia się na badaniu ich ruchów migracyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i silnych działań prewencyjnych w odniesieniu do kłusownictwa.

SANTE stoi na straży lokalnego projektu wsparcia rysi i promowania bioróżnorodności niemieckich lasów. Kupując produkty SANTE nie tylko dbasz o swoje ciało i urodę, ale także przyczyniasz się do poprawy stanu świata natury!