Fleurance Nature Organic Everlasting Flower Essential Oil

Cenny olejek zapachowy dla Twojego domu

145,10 zł

(29.020,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 5 ml

Dostawa do czwartek, 30 marca, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 05:15 godz..

Jeszcze 1 sztuka dostępna w magazynie.

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 170,00 zł.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • Idealny do aromatyzowania pomieszczeń
 • Intensywny ziołowy zapach

Nr art.: FLE-10156, Zawartość: 5 ml, EAN: 3700211101561

Opis

Olejek eteryczny z kocanki włoskiej jest produkowany tylko w małych partiach i dlatego jest bardzo cenny. Ma żółtą barwę i intensywny ziołowy zapach.

Chemotyp rośliny jest określany botanicznie i biochemicznie przez HEBBD.

Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: Fleurance Nature
Zapachy: Zioła i przyprawy
Certyfikaty: EU-Bio Siegel
Składniki (INCI)
 1. z kontrolowanych upraw ekologicznych
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Fleurance Nature Organic Everlasting Flower Essential Oil

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Fleurance Nature Organic Everlasting Flower Essential Oil

Podobne produkty: