Fleurance Nature Organic Java Citronella Essential Oil

Odświeżający olejek cytronelowy na ciepłe miesiące

 • Odstrasza owady
 • Do aromatyzacji pomieszczeń
 • Otrzymany drogą destylacji parowej
 • 19,39 zł (193,90 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Jeszcze 2 sztuki dostępne w magazynie

Przewidywany termin dostawy: piątek, 01 października
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Zawartość: 10 ml

Chemotyp: cytronellal, cytronellol, geraniol

Na moją listę życzeń

Nr art.: FLE-10131, Zawartość: 10 ml

EAN: 3700211101318

 • Odstrasza owady
 • Do aromatyzacji pomieszczeń
 • Otrzymany drogą destylacji parowej

Opis

Citronella pochodzi z wyspy Jawa i charakteryzuje się długimi, wąskimi liśćmi o cytrynowo świeżym aromacie. Trawa cytrynowa jest cenionym surowcem w aromaterapii, ale również w sztuce kulinarskiej. Ekstrakcja olejku eterycznego z liści trawy cytrynowej odbywa się poprzez destylację z udziałem pary wodnej. Olejek cytronelowy jest często używany jako naturalny środek odstraszający owady.

Chemotyp rośliny jest botanicznie i biochemicznie określany przez HEBBD.

Uwaga:

 • Nie nadaje się dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
 • Nie nadaje się dla dzieci poniżej 7 roku życia.
 • Przechowuj szczelnie zakręconą buteleczkę w miejscu chroniącym produkt przed światłem i ciepłem.
Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: Fleurance Nature
Zapachy: Zapachy cytrusowe
Certyfikaty: EU-Bio Siegel

Składniki (INCI)

 1. z kontrolowanych upraw ekologicznych

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Fleurance Nature Organic Java Citronella Essential Oil

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Fleurance Nature Organic Java Citronella Essential Oil