Seiferei Perfumy do pomieszczenia "Wykwintny"

Solidny, zmysłowy, drzewny

 • Bez sztucznych konserwantów
 • Ręcznie rysowana etykieta
 • Zmysłowy zapach
 • 76,00 zł (152,00 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Jeszcze 5 sztuk dostępnych w magazynie

Przewidywany termin dostawy: poniedziałek, 24 maja
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 12:30.

Zawartość: 50 ml

Na moją listę życzeń

Nr art.: XFA-SEI-00026, Zawartość: 50 ml

EAN: n/a

 • Bez sztucznych konserwantów
 • Ręcznie rysowana etykieta
 • Zmysłowy zapach

Opis

Te perfumy do pomieszczeń wydzielają zmysłowy zapach paczuli i cedru w Twoim domu! W zależności od pożądanej intensywności pryskasz określoną liczbę razy. Jednak oszczędne zastosowanie wystarczy, aby odsłonić zapach w całej jego mocy.

Ostrzeżenie:

 • Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie nadaje się do spożycia.

Składniki (INCI)

 • cedry
 • paczula

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P241 - Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Seiferei Perfumy do pomieszczenia "Wykwintny"

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Seiferei Perfumy do pomieszczenia "Wykwintny"