Oznaczenia na opakowaniach kosmetycznych - część 2

W zeszłym tygodniu w pierwszej części naszego artykułu zajęliśmy się wyjaśnieniem różnicy pojęć pomiędzy okresem trwałości i okresem użytkowania produktów kosmetycznych. W tym tygodniu przybliżymy Wam nazewnictwo składników kosmetycznych.

Wielu z was z pewnością powie: "INCI? Nigdy o tym nie słyszałem". Jednak z pewnością już często je widziałeś.
Angielski skrót INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) oznacza po prostu międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetycznych. Informacje te można znaleźć na produktach kosmetycznych zarówno na pojemniku, opakowaniu lub na ulotce.

Uwagi dla alergików

INCI są ważne przede wszystkim dla alergików, u których pewne składniki mogą wywoływać reakcje alergiczne. To daje im możliwość upewnienia się, że dany kosmetyk jest dla nich bezpieczny. Przy roślinnych składnikach stosuje się standardowo łacińskie nazwy roślin.

Przepisy
Poniższe wytyczne mają charakter międzynarodowy

  • Składniki muszą być wymienione w zależności od ich udziału w porządku malejącym według masy. Co oznacza, że składnik, który występuje w najwyższym stężeniu wymieniony jest jako pierwszy.
  • Składniki, które występują w stężeniach 1% lub poniżej nie muszą być wymieniane
  • Zastosowane składniki barwników podawane są na samym końcu w dowolnej kolejności.
  • Kompozycje zapachowe nie są pojedynczo wymieniane. Składnik zapachowy składa się często nawet ze 100 pojedynczych zapachów. Jeżeli istnieje jednak podejrzenie, że dany składnik może wywołać reakcję alergiczną, musi on zostać oddzielnie
  • wymieniony. Stanowi to 26 składników kompozycji zapachowych.

Informację konsumentów

Lista z produktami INCI służy konsumentom w pierwszej linii jako informacja, ponieważ nie ma ona dokładnych danych procentowych. Ponadto umożliwia ona oszacowanie stężenia poszczególnych składników. Warto zapamiętać: Im mniej zawartych składników w produkcie, tym mniejsze ryzyko nietolerancji na jakiś składnik.

Składniki, które tworzą kosmetyki, dzielimy na bazowe, pomocnicze i czynne (aktywne).

Składniki bazowe występują naturalnie w skórze. Skóra ich potrzebuje, aby mogła prawidłowo funkcjonować i spełniać swoje funkcje ochronne. Najważniejszym składnikiem są tutaj tłuszcze i oleje.

Składniki czynne są to takie składniki, które oprócz składników bazowych dodatkowo rozwijają również działanie.
Zaliczamy tutaj np. wszystkie witaminy, enzymy i kwasy.

Składniki pomocnicze nadają składnikom kosmetycznym dodatkowych właściwości jak np. przyjemny zapach. Są to składniki aromatyczne, składniki zapachowe, emulgatory, środki konserwujące itd. Składniki pomocnicze występują najczęściej w małym stężeniu w produktach, ale w dosyć dużych ilościach. Często przewyższają one ilość składników bazowych i składników czynnych. 

Wskazówka: INIC nie mają pieczęci jakości, ponieważ ich dane nie zawsze są jednoznaczne (np. przy składnikach zapachowych).