farfalla Aromatyczna mieszanka rozmarynowa

Przy nauce!

 • Wspiera przy uczuciu zmęczenia
 • Pomaga w koncentracji
 • Ziołowy świeży zapach
 • Z jodłą miętową i srebrną
 • Vegan
 • Wegańskie
  Wegańskie
 • 32,99 zł (659,80 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: poniedziałek, 17 maja
Zamów dziś do godz.12:30.

Zawartość: 5 ml

Na moją listę życzeń

Nr art.: FAR-amkoko, Zawartość: 5 ml

EAN: 7612534019521

 • Wspiera przy uczuciu zmęczenia
 • Pomaga w koncentracji
 • Ziołowy świeży zapach
 • Z jodłą miętową i srebrną
 • Vegan
 • Wegańskie
  Wegańskie

Opis

Zapach dla zachowania spokoju i koncentracji nawet w stresujących sytuacjach. Świeży, orzeźwiający aromat wspomaga koncentrację, pomaga przy zmęczeniu, a także w sytuacjach stresowych. Czy to podczas intensywnych faz nauki, jak i przed egzaminem lub w jego trakcie - ta mieszanka aromatów zawsze nadaje właściwy impuls.

Tematy - Farfalla: Koncentracja
Rodzaje produktów: Zapachy do pomieszczeń
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie , Opakowania z niewielką ilością plastiku
Zapachy: Rozmaryn, Mentholig, Drewniany

Składniki

Informacje o mieszankach zapachowych

Informacje o bezpieczeństwie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników farfalla Aromatyczna mieszanka rozmarynowa

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla farfalla Aromatyczna mieszanka rozmarynowa

3,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
0 (0%)
4 gwiazdki
0 (0%)
3 gwiazdki
1 (100%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

1 ocena