farfalla Rozluźniający zestaw zapachowy z amuletem

Subtelnie pachnący prezent

 • 1x amulet zapachowy
 • 1x antystresowa kompozycja zapachowa "Rose", 5ml
 • 5x kolorowe krążki zapachowe

 • Wegańskie
 • 130,00 zł

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Dostępny - Limitowana edycja

Przewidywany termin dostawy: czwartek, 02 grudnia
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Zawartość: 1 zestaw

Na moją listę życzeń

Nr art.: FAR-setamsaas, Zawartość: 1 zestaw

EAN: 7612534283700

 • 1x amulet zapachowy
 • 1x antystresowa kompozycja zapachowa "Rose", 5ml
 • 5x kolorowe krążki zapachowe

 • Wegańskie

Opis

Amulet zapachowy od Farfalla będzie nieocenionym towarzyszem każdego dnia. Uroczy wisiorek pomoże zachować spokój przez cały dzień, a jego zapach jest wyczuwalny tylko przez osobę, która go nosi.

Zastosowanie: zaaplikuj 1-2 krople olejku zapachowego na krążek filcu, po czym umieśc go we wnętrzu amuletu i zamkknij go.

Zawartość:

 • Amulet zapachowy: metalowy, zawieszony na welurowej tasiemce (80cm)
 • Antystresowa kompozycja zapachowa "Rose": kwiatowa kompozycja łącząca aromaty róży, różanego geranium, drzewa różanego i bergamotki. Dla odzyskania sił i wewnętrznego spokoju.
 • Kolorowe krążki zapachowe z filcu: nośniki zapachów w różnych kolorach do umieszczenia wewnątrz amuletu.
Rodzaje produktów: Zestawy
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie
Zapachy: Kwiatowy, Róża

Składniki

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie).
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Rozluźniający zestaw zapachowy z amuletem

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla farfalla Rozluźniający zestaw zapachowy z amuletem