farfalla Zestaw upominkowy Aroma Yoga

Idealny prezent dla wielbicieli jogi

 • 1x Sun Salutation Body Oil Benzoin, 75ml
 • 1x Sun Salutation Organic Room Spray Benzoin, 75ml
 • 117,00 zł

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: piątek, 25 czerwca
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 12:30.

Zawartość: 1 Zestaw

Na moją listę życzeń

Nr art.: FAR-setay, Zawartość: 1 Zestaw

EAN: 7612534283199

 • 1x Sun Salutation Body Oil Benzoin, 75ml
 • 1x Sun Salutation Organic Room Spray Benzoin, 75ml

Opis

Komfort, relaks i harmonia. Zestaw upominkowy Aroma Yoga zawiera olejek do ciała i zapach do pokoju, które zapewniają słoneczne, owocowe aromaty, działają odprężająco i sprzyjają równowadze.

Rodzaje produktów: Pakiety produktów, Terapia aromatyczna
Marka: farfalla
Właściwości: Wegańskie , Opakowania z niewielką ilością plastiku
Certyfikaty: NaTrue

Składniki (INCI)

"Powitanie słońca" olejek do masażu ciała

 1. z kontrolowanych upraw ekologicznych
 2. z naturalnych olejków eterycznych

Składniki

"Powitanie słońca" spray do aromatyzacji pomieszczeń

 • alkohol
 • naturalne olejki eteryczne

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P241 - Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników farfalla Zestaw upominkowy Aroma Yoga

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla farfalla Zestaw upominkowy Aroma Yoga