Fleurance Nature Organic Aspic Lavender Essential Oil

Czysty olejek zapachowy o wysokiej zawartości kamfory

37,45 zł

(3.745,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 10 ml

Dostawa do środa, 12 kwietnia

Dostępne po 07 kwietnia

Dlaczego wysyłka potrwa dłużej?

Dlaczego wysyłka potrwa dłużej? Tego produktu aktualnie brak w magazynie, wkrótce będzie ponownie dostępny. Można go teraz zamówić - artykuł zostanie wysłany natychmiast po zaksięgowaniu towaru w magazynie. Zamknąć notatkę

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 170,00 zł.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • Idealny do aromatyzowania pomieszczeń
 • Delikatny zapach lawendy
 • Destylacja parą wodną

Nr art.: FLE-10155, Zawartość: 10 ml, EAN: 3700211101554

Opis

Lawenda Speik jest wrażliwa na zimno i dlatego kwitnie później niż inne rodzaje lawendy. W porównaniu z delikatną lawendą naturalnie rośnie na niższych wysokościach (mniej niż 800 metrów). Ponieważ zawiera większą ilość kamfory, jej zapach jest łagodniejszy w porównaniu do innych rodzajów lawendy. Jego olejek eteryczny otrzymuje się przez destylację z parą wodną wierzchołków kwiatowych.

Chemotyp rośliny jest określany botanicznie i biochemicznie przez HEBBD.

Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: Fleurance Nature
Zapachy: Lawenda
Certyfikaty: EU-Bio Siegel
Składniki (INCI)
 • Lavandula Latifolia Flower Oil [1]
 1. z kontrolowanych upraw ekologicznych
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.
 • P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • Może powodować uszkodzenie narządów.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Fleurance Nature Organic Aspic Lavender Essential Oil

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Fleurance Nature Organic Aspic Lavender Essential Oil

Podobne produkty:

  Klienci, którzy nabyli "Organic Aspic Lavender Essential Oil", zakupili także: