Fleurance Nature Organic Eucalyptus Radiata Essential Oil

Oczyszczający olejek eteryczny do odswieżania powietrza w pomieszczeniach

 • Orzeźwia i stymuluje
 • Idealny na zimowe miesiące
 • Pozyskiwany drogą destylacji parowej
 • 26,99 zł (269,90 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Jeszcze 6 sztuk dostępnych w magazynie

Przewidywany termin dostawy: piątek, 01 października
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Zawartość: 10 ml

Chemotyp: limonen, 1,8-cyneol, alfa-terpineol

Na moją listę życzeń

Nr art.: FLE-10114, Zawartość: 10 ml

EAN: 3700211101141

 • Orzeźwia i stymuluje
 • Idealny na zimowe miesiące
 • Pozyskiwany drogą destylacji parowej

Opis

Eukaliptus radiata – podobnie jak jego kuzyn, eukaliptus gałkowy – pochodzi z Australii i Tasmanii, jednak obecnie mozna go spotkać również na terenach Morza Śródziemnego i Afryki Północnej. Aby uzyskać olejek eteryczny, liście destyluje się z użyciem pary wodnej, a jego zapach jest orzeźwiający. Idealnie nadaje się do stosowania podczas zimowych miesięcy, gdy często dochodzi do zachorowań i przeziębień.

Chemotyp rośliny jest botanicznie i biochemicznie określany przez HEBBD.

Uwaga:

 • Nie nadaje się dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
 • Nie nadaje się dla dzieci poniżej 7 roku życia.
 • Przechowuj szczelnie zakręconą buteleczkę w miejscu chroniącym produkt przed światłem i ciepłem.
Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: Fleurance Nature
Zapachy: Eukaliptus
Certyfikaty: EU-Bio Siegel

Składniki (INCI)

 1. z kontrolowanych upraw ekologicznych

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Fleurance Nature Organic Eucalyptus Radiata Essential Oil

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Fleurance Nature Organic Eucalyptus Radiata Essential Oil