Fleurance Nature Organic Roman Chamomile Essential Oil

Wysokiej jakości czysty olejek rumiankowy dla Twojego domu

133,60 zł

(26.720,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 5 ml

Dostawa do czwartek, 30 marca, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 05:15 godz..

Jeszcze 2 sztuki dostępne w magazynie

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 170,00 zł.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • Idealny do aromatyzowania pomieszczeń
 • Charakterystyczny zapach
 • Z destylacji z parą wodną

Nr art.: FLE-10157, Zawartość: 5 ml, EAN: 3700211101578

Opis

Rumianek rzymski to roślina zielna dość powszechna w Europie Zachodniej. Olejek eteryczny otrzymuje się przez destylację z parą wodną kwiatów. Ich aromatyczny olej składa się głównie z żelatu izobutylu i żelatu metanu.

Chemotyp rośliny jest określany botanicznie i biochemicznie przez HEBBD.

Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: Fleurance Nature
Certyfikaty: EU-Bio Siegel
Składniki (INCI)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Fleurance Nature Organic Roman Chamomile Essential Oil

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Fleurance Nature Organic Roman Chamomile Essential Oil

Podobne produkty: