La Saponaria Olejek eteryczny Ylang-Ylang

Esencja destylowana na parze z Cananga odorata

58,14 zł 64,60 zł -10%

(5.814,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 10 ml

Dostawa do wtorek, 04 października, jeśli zamówienie zostanie złożone do czwartek do 05:15 godz..

Jeszcze 9 sztuk dostępnych w magazynie

Darmowa wysyłka do Polska od 170,00 zł.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • Słodki kwiatowy zapach
 • Idealny do aromaterapii
 • Również do ręcznie robionych kosmetyków
 • Wegańskie Wegańskie

Nr art.: LAS-OE034M010, Zawartość: 10 ml, EAN: n/a

Opis

Eteryczny olejek ylang-ylang ma słodki, kwiatowy i zmysłowy zapach. Jest ceniony w aromaterapii i idealnie nadaje się do perfumowania ciepłej kąpieli. Jako dodatek do ręcznie robionych kosmetyków doskonale sprawdza się przy trądziku i nadmiernej produkcji sebum. Idealny również w połączeniu z olejem kokosowym lub masłem shea jako odżywczy i ochronny zestaw do włosów.

Zastosowanie:

 • Umieść kilka kropel w dyfuzorze lub w lampie aromatycznej i użyj go do zapachu w domu.
 • Może być również dodany ręcznie robionych kosmetyków (kremów, maseczek czy mydeł).
Zniżka: 10% i więcej
Rodzaje produktów: Olejki eteryczne
Marka: La Saponaria
Właściwości: Wegańskie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P362 - Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
 • P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów zgodnie z przepisami miejscowymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Olejek eteryczny Ylang-Ylang

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Olejek eteryczny Ylang-Ylang

Podobne produkty: