Pranarôm Mieszanka aromatów „Wewnętrzny spokój”

Kojąca kompozycja czystych olejków eterycznych

 • Do zimnych nebulizatorów
 • Na bazie aromatów lauru i czystka
 • Zielne nuty zapachowe
 • 57,00 zł (570,00 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: środa, 03 lutego
Zamów dziś do godz.12:30.

Zawartość: 10 ml

Na moją listę życzeń

Nr art.: XBV-PRA-8537509, Zawartość: 10 ml

EAN: 5420008537509

 • Do zimnych nebulizatorów
 • Na bazie aromatów lauru i czystka
 • Zielne nuty zapachowe

Ecco Verde sklep internetowy oferuje następujące korzyści:Ecco Verde sklep internetowy oferuje następujące korzyści:

 • Bezpłatna dostawa do Polska od 170,00 zł *
 • Najbliższy możliwy termin dostawy DPD, UPS Standard, DHL Express lub UPS Express
 • Po wysłaniu otrzymasz paczkę w ciągu 2 - 5 dni roboczych (DPD, tylko na dostępne produkty)
 • Darmowy zwrot
 • Za pobraniem
 • Przedpłata
 • Paypal
 • Mastercard
 • VISA
 • American Express
 • Diners Club
 • JCB
 • MAESTRO

Opis

Odzyskaj wewnętrzną równowagę! Liście laurowe i czystek, które stanowią bazę tej kompozycji, zapewniają oryginalny, zielny zapach w Twoim pomieszczeniu.

Zastosowanie:

 • Nadaje się do stosowania w nebulizatorach, które nie podgrzewają olejków zapachowych.
 • 3-5 kropli wystarczy do aromatyzacji pomieszczenia o powierzchni 9-15m².
 • W celu uzyskania dalszych informacji zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z instrukcją obsługi używanego dyfuzora.

Instrukcje bezpieczeństwa:

 • Umieść dyfuzor w dobrze wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
 • Nie stosować w sypialniach dzieci poniżej 2 roku życia!
 • Stosować tylko pod nieobecność osób o wrażliwym układzie oddechowym (kobiety w ciąży, niemowlęta, astmatycy itp.)
 • Uważnie przeanalizuj skład olejków eterycznych, jeśli wiesz, że posiadasz alergię lub nietolerancję na pewne składniki.
 • Unikaj kontaktu oczu i twarzy z olejkiem i mgiełką zapachową.
 • Pamiętaj, że zwierzęta również reagują na olejki eteryczne!
Rodzaje produktów: Zapachy do pomieszczeń
Producent: Pranarôm

Składniki (INCI)

 • orange douce
 • laurier noble
 • encens
 • pin sylvestre
 • cèdre de l’atlas
 • ciste ladanifère
 • géranium rosat
 • petit grain bigarade
 • lavandin
 • copaiba
 • menthe verte

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P404 - Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Pranarôm Mieszanka aromatów „Wewnętrzny spokój”

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt