STYX Mieszanka zapachowa "zimowa magia"

Idealnie nadaje się do lamp zapachowych

38,44 zł 55,00 zł -30%

(3.844,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 10 ml

Dostawa do środa, 28 lutego, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 00:00 godz..

Dostępny

Rabat ilościowy!

 • od 2 tylko 32,95 zł / szt. -40%

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 199,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Świąteczne aromaty
 • Z cynamonem, goździkami i pomarańczą
 • Harmonizująca mieszanka
 • Wegańskie Wegańskie

Nr art.: STX-16334, Zawartość: 10 ml, EAN: 9004432163341

Opis

Wyśmienite połączenie zimowych przypraw, takich jak cynamon i goździk, a także świeżej pomarańczy emanuje przytulnym ciepłem i tworzy przyjemną atmosferę, szczególnie w zimnych porach roku. Świąteczne opakowanie idealnie nadaje się na podarunek.

Rodzaje produktów: Zapachy do pomieszczeń
Marka: STYX
Właściwości: Wegańskie
Certyfikaty: Wegańskie bez certyfikatu
Zimowa magiczna mieszanka zapachowa
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 208 - Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Informacje o neutralności klimatycznej

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla STYX Mieszanka zapachowa "zimowa magia"

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Mieszanka zapachowa "zimowa magia"", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder