Specjalna zbiórka funduszy - Dzień Kobiet 2022

Specjalna zbiórka funduszy - Dzień Kobiet 2022

Kobiety uciekające przed aktami przemocy

Czy możesz sobie wyobrazić, że musisz opuścić swoją ojczyznę z powodu wojny lub przynależności do prześladowanej grupy etnicznej? Być może nadal jesteś w ciąży lub masz ze sobą dzieci? Jesteśmy poruszeni tym, przez co muszą przejść uciekające kobiety, dlatego w dniach 08.-10.03.2022 zbieramy datki z myślą o wsparciu inicjatywy UNHCR "Frauen auf der Flucht".

Obecna sytuacja na Ukrainie uświadamia nam wszystkim, jak nagła ucieczka może stać się ostatnią deską ratunku z niepewnej sytuacji.

82,4 mln osób jest przesiedlonych na całym świecie, większość z nich w ojczystym kraju. Połowa z nich to kobiety i dziewczęta.
68% przesiedleńców pochodzi z zaledwie 5 krajów: Syrii, Wenezueli, Afganistanu, Sudanu Południowego, Birmy. W rzeczywistości w wielu przypadkach kobiety i dziewczęta są najbardziej dotknięte tym problemem. Jako przykład należy przytoczyć fakt, że 80% osób wewnętrznie przesiedlonych w Afganistanie w 2021 r. stanowiły kobiety i dzieci.

85% uchodźców jest przyjmowanych przez kraje o niskim wskaźniku dochodów.To fakt, który liderzy wysoce uprzemysłowionych krajów chętnie pomijają milczeniem.

Kiedy ich własne życie jest zagrożone i nie ma perspektyw na lepszą przyszłość dla ich dzieci, wiele kobiet ma tylko jedno wyjście: ucieczka do innego kraju, a nawet na inny kontynent. Wielu słyszy o "rajskiej" Europie, „krainie nieograniczonych możliwości”. Tam wszystko byłoby lepsze, np. łatwo jest znaleźć pracę, a nawet studiować. Niestety rzeczywistość jest inna i wiele przybyłych tkwi w obozach dla uchodźców, takich jak Moria – bez pozwolenia na pracę i bez perspektyw. Smutna prawda jest taka, że dla wielu podróż do "Ziemi Obiecanej" kończy się niewolnictwem i wykorzystywaniem seksualnym.

Prześladowania i/lub groźby zmuszają wiele poszkodowanych do opuszczenia swoich domów, co wiąże się z doświadczaniem cierpienia i utratą dużej ilości pieniędzy i czasu.

Warunki na uchodźstwie są niepewne:
Ryzyko doświadczenia przemocy seksualnej, brak ochrony, brak możliwości zadbania o podstawową higienę, a często również brak dostępu do żywności przez wiele dni.

Obecna sytuacja związana z COVID-19 dodatkowo komplikuje sytuację. W ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja osób, które już przed pandemią znajdowały się na marginesie społeczeństwa lub były tym zagrożone, uległa znacznemu pogorszeniu. Nasiliła się przemoc wobec uciekających kobiet, nie tylko w ich krajach ojczystych. Sektor niskich płac i nieformalne miejsca pracy często całkowicie upadały w wyniku pandemii, w wyniku czego wiele kobiet straciło środki do życia.

Dlaczego kobiety bywają zmuszone ratować się ucieczką

Kobiety przymusowo zmieniają miejsce pobytu z tych samych powodów co mężczyźni: zaangażowania politycznego, przekonań lub przynależności do określonej grupy etnicznej lub społecznej. Istnieją jednak dodatkowe powody, które nie wpływają w równym stopniu na mężczyzn.

Powody ucieczki często notowane w przypadku kobiet obejmują m.in. wykorzystywanie seksualne, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa lub przemoc domową.

Ucieczka wiąże się ze szczególnie wysokim ryzykiem dla kobiet. Wiele z nich ucieka ze swoimi dziećmi. Niestety dostęp do artykułów higienicznych często jest bardzo utrodniony. Bywa, że kobiety w ciąży, jak również osoby chore, nie mają dostępu do profesjonalnej opieki medycznej.

Organizacje niosące pomoc odgrywają kluczową rolę w tym obszarze: na przykład zapewniają, że dzieci urodzone podczas ucieczki otrzymują akty urodzenia. UNHCR pracuje również nad zapewnieniem, aby kobiety mogły przekazywać swoje obywatelstwo dzieciom, aby nie było dzieci bezpaństwowców oraz aby specyficzne potrzeby kobiet były odpowiednio uwzględniane w procedurach azylowych.

Pomimo tych wszystkich przeszkód, kobiety i dziewczęta wykazują dużą odporność, pomysłowość i odwagę w rozwiązywaniu tych problemów. W wielu przypadkach to właśnie oni znajdują siłę, by odbudować nie tylko swoje życie, ale także życie swoich rodzin.

Wszystkie programy UNHCR maja na celu pomoc potrzebującym kobietom. Obejmuje to zapewnienie bezpiecznych schronień i oddzielnych urządzeń sanitarnych. Ponadto UNHCR organizuje programy mające na celu pomoc kobietom i dziewczętom w doskonaleniu umiejętności przywódczych, pokonywaniu barier w edukacji i wykorzystywaniu szans.

Chcielibyśmy wesprzeć działania UNHCR. A teraz Ty też możesz:

Nasza kampania z okazji Dnia Kobiet wspiera specjalne programy niosące pomoc kobietom o statusie uchodźcy kwotą 1 € z każdego zamówienia złożonego w dniach 08.03.-10.03.2022.

Możesz również przekazać darowiznę w dowolnej kwocie przelewem bezpośrednio kierowanym na oficjalne konto UNHCR:

Konto UNHCR 0958 3600 300 w Bank Austria, BLZ 12000

IBAN: AT 3911 0000 95836 00300

BIC: BKAUATWW

Tytuł przelewu: Frauen auf der Flucht


UPDATE:

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁUDZIAŁ!

Z wielką przyjemnością informujemy o wyniku zbiórki organizownej z okazji Dnia Kobiet w dniach 08-10. marca. Z każdego zamówienia złożonego w tych dniach Ecco Verde przekazało 1 €, co w sumie daje 6237 €. Ta kwota zasili programy organizacji UNHCR niosące pomoc kobietom ratującym się z opresji ucieczką.