ccpb certyfikowane kosmetyki naturalne

Głównym zadaniem ccpb jest kontrolowanie i certyfikowanie produktów żywnościowych, włókienniczych, gospodarstwa domowego i kosmetyków.

Rozróżnia się dwie etykiety:

  • Cosmetici Biologici (kosmetyki organiczne)
  • Cosmetici Naturali

Poniżej podane są wytyczne, które muszą spełniać obie te etykiety:

  • Co najmniej 95% składników musi mieć naturalne pochodzenie.
  • Przy dalszym przetwarzaniu naturalnych produktów mogą być zastosowane tylko dokładnie zdefiniowane procesy.
  • Syntetyczne produkty są dokładnie zdefiniowane na podstawie pozytywnego wykazu.
  • Certyfikat musi być dokładnie rozpoznawalny na produkcie i zrozumiały, słowo „naturalny” nie może być w żadnym razie użyte, aby nie zmylić konsumenta. Ponadto na opakowaniu musi być dokładnie podana rozpoznawalna data spożycia, jak również imię i adres producenta oraz muszą być zachowane inne formalne reguły dotyczące opisu produktu, aby zagwarantować konsumentom maksymalną przejrzystość.
  • Pochodzenie i droga transportu zastosowanych surowców musi być udokumentowana i udowodniona.
  • Opakowanie produktu musi być bardzo małe i w miarę możliwości nadawać się do recyklingu. Z tego powodu muszą zostać również zachowane pewne standardy higieniczne.
  • Radioaktywne promieniowanie produktu, jak również zastosowanie GMOs jest zabronione.
  • Zwierzęce składniki są dozwolone tylko wtedy, jeśli przez to nie umrze lub nie cierpi żadne zwierzę.

Etykieta Cosmetici Biologic podlega dalszym przepisom i musi zawierać określony udział organicznych składników.

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie ccpb

ccpb: 233 artkułów

Filtry

Wszystkie ceny zawierają VAT