BDIH - kontrolowane kosmetyki naturalne

BDIH-Siegel Produkty posiadające certyfikat BDIH podlegają niezależnej i ciągłej kontroli w oparciu o rygorystyczne kryteria. BDIH (Federalne Stowarzyszenie Firm Przemysłowych i Handlowych dla Farmaceutów, Zdrowej Żywności, Suplementów Diety i Kosmetyków) jest stowarzyszeniem producentów i dystrybutorów non-profit. Nacisk kładzie się na przejrzystość dla konsumentów i stworzenie równych warunków dla wszystkich uczestniczących przedsiębiorstw. Grupa robocza ds. kosmetyków naturalnych opracowała wytyczne „Kontrolowane kosmetyki naturalne”.
Kosmetyki wyprodukowane zgodnie z tą normą mogą otrzymać odpowiednią pieczęć zatwierdzenia. Najważniejszym priorytetem jest oznakowanie „prawdziwych” naturalnych kosmetyków i związane z tym unikanie wprowadzania konsumentów w błąd.

kryteria:

 • Surowce roślinne muszą pochodzić z certyfikowanego surowca organicznego.
 • Dozwolone są surowce zwierzęce produkowane przez zwierzęta (np. mleko, miód). Surowce zwierzęce z martwych kręgowców (np. olej z norkowy, olej emu, tłuszcze zwierzęce) nie są dozwolone.
 • Eksperymenty na zwierzętach nie mogą być przeprowadzane ani stosowane podczas produkcji, opracowywania lub testowania produktów końcowych.
 • Nawet surowce, które były dostępne na rynku od 1998 r., Mogą być używane tylko wtedy, gdy nie zostały przetestowane na zwierzętach. Nie uwzględnia to doświadczeń na zwierzętach przeprowadzanych przez strony trzecie, które nie działały w imieniu klienta ani za namową klienta, ani nie są związane z tym prawem spółek.
 • Do produkcji kosmetyków naturalnych oprócz procesów fizycznych, w tym ekstrakcji wodą, alkoholem roślinnym, kwasem węglowym, tłuszczami roślinnymi i olejami oraz pochodną glicerolu, dopuszcza się również procesy enzymatyczne i mikrobiologiczne, ponieważ występują one w przyrodzie.
 • Ponadto można uzyskać substancje z substancji naturalnych, takich jak tłuszcze, oleje i woski, cukry, skrobia, celuloza, białka, polisacharydy, witaminy poprzez hydrolizę, uwodornienie, estryfikację lub inne rozszczepienia i kondensacje.
 • Można stosować tylko wybrane, identyczne z naturalnymi konserwanty. Wymagane jest tutaj odpowiednie oznaczenie.
 • Dozwolone są tylko naturalne substancje zapachowe zgodne z normą ISO 9235 i zapachy pochodzące z biotechnologii.

Substancje, których nie wolno używać:

 • barwniki organiczno-syntetyczne
 • syntetyczne zapachy
 • etoksylowane surowce
 • silikony
 • Pparafiny i inne produkty naftowe
 • surowce roślinne i zwierzęce oraz produkty końcowe poddane działaniu promieniowania jonizującego

BDIH: 346 artkułów

Filtry

Wszystkie ceny zawierają VAT